Saturday, October 11, 2008

Acupuncture Training Programme at FAHOM, MalaysiaAKREDITASI BAGI
PROGRAM LATIHAN
PERUBATAN AKUPUNKTUR

ACCREDITATION OF TCM
TRAINING PROGRAMME FOR
ACUPUNCTURE


As directed and wanted by
Ministry of Health Malaysia

Nama Kolej:

Jabatan Pengajian Perubatan China- Akupunktur
Fakulti Perubatan Homeopathy Malaysia


Alamat Tetap Kampus:

No.122 Taman Universiti, Kg Gelang Mas,
Buntu Susu, pasir Mas, Kelantan

Tel: 019-9401915, 019-9181915, 03-26926549
E mail: fahom2@yahoo.com
Web site: http://www.geocities.com/mnri_acu
Atau
http://kelantan.xaper.comPengarah Kolej: Prof Nik Omar, D.Ac. Timbalan Pengarah: Prof Dr Mohd Nasir Zain
Pendaftar: Nik Fairuz Hakim, D.Ac


1. Ciri-Ciri Am Bagi Kursus
General Characteristics of the course


1.1 Objektif
Objectives

Melahirkan ahli-ahli akupunktur yang bertanggung-jawab dan berwibawa.

1.2 Jangkamasa dan Struktur
Duration and Structure

1 hingga 2 minggu - Kursus Intentif Untuk Pengenalan Sahaja - Sijil
Satu Tahun Untuk Diploma. D.Ac
Tiga tahun Untuk Master, M.Ac

1.3 Matapelajaran teras dan elektif
Compulsory and elective courses

Mata Pelajaran Teras Elektif
Anatomi Moxibusi
Fisiologi Cupping / Blood Statis
Sejarah Perubatan China Acupressure, Auricular
Falsafah China Yin & Yang Reflexology, Scalp Ac.
Teori Lima Unsur
12 Meridian Utama ( 365 Acupts)
2 Meridian Tambahan
Teknik Tusukan, Jarum, Lokasi, Kedudukan,
Sterilisasi, Ukuran Cun, Stimulasi, Deqi,
Titik terlarang, Titi Bahaya
Latihan amali.

1.4 Keperluan Pengijazahan
Graduation requirement

Pengamal perubatan Akupunktur

1.5 Kelayakan Penerimaan dan kemasukan ( termasuk saiz kelas)
Admission and entry qualification, including class size.

1.5.1 Diutamakan orang-orang yang mempunyai ijazah perubatan pertama seperti MBBS, MD., BDS., DHMS, MDHom, dll
1.5.2 Bagi orang-orang baru mestilah mempunyai A Level atau Metrikulasi dengan sekurang-kurangnya 2 kredit dalam mata pelajaran sains seperti biologi, fisik atau kimia.
1.5.3 Kelayakan paling minima ialah SPM dengan 3 kepujian dalam mata pelajaran sains, seperti biologi, fisik dan kimia.1.6 Status bagi kursus pembelajaran
(dalaman, berkembar, luaran atau francais).
Status of course of study (internal, twinning, external or franchaise).

1.6.1 Dalaman mengikut kehendak kemasa
1.6.2 Twinning program dengan Universiti Terbuka Antarabangsa, Sri Lanka dan Academy of Chinese Medicine, Beijing, China.2 Pengajar / kakitangan akademik.
Teaching /academic stuff.3 Program pembelajaran.
Educational programmme.

Tenaga pengajar terdiri dari ahli-ahli akupunktur yang berkelulusan baik dalam negeri dan juga luar negeri dan sekurang-kurangnya mempunyai pengalaman tidak kurang dari 5 tahun praktik akupunktur.

3.5 Penguasaan ilmu.
Knowledge domain.

Bila tamat pengajian, pengamal-pengamal akupunktur 'bertauliah' ini wajib tahu segala aspek pengamalan perubatan akupunktur dan tahu menggunakan semua pealatan perubatan akupunktur dengan cekap.

3.6 Kemahiran.
Skills.

Seseorang pengamal yang berkelulusan, mestilah mahir semua aspek pengamalan perubatan akupunktur baik secara teori mahupun praktikal.
3.7 Penguasaan sikap
(kelakuan dan perlaksanaan profesional dalam praktis sebenar).
Attitude domain (professional conduct and performance in actual practice).

Setiap pengamal mestilah menguasai sikap pengamalan dengan melakukan sekurang-kurang 50 % teori dan 50 % praktikal.

3.8 Pendekatan-pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran.
Teaching and learning approaches.

Melalui a) Kuliah secara terus dan formal
b) kuliah melalui Multimedia, internet, CD Rom, Slide, dll
c) Kongres dan Seminar
d) Perbincangan / diskusi
e) Kajian dan Penyelidikan.


3.5 Penilaian pelajar.
Student assessment.

Kuliah Mengikut Semester dan kredit Hours
3.5.1. Diploma In Acupuncture ( 1 tahun )
3.5.2 Master In Acupuncture ( 3 tahun )


4.Kemudahan fizikal dan sumber-sumber lain.
Physical facilities and other resources.


4.1 Kemudahan falkulti am.
General faculty facilities.

Mempunyai :-

i) Dewan Kuliah tetap ( muat 100 orang)
ii) Bilek Rawatan berasingan bagi lelaki dan wanita
iii) Mempunyai 8 katil pesakit
iv) Mempunyai 10 biji akupunktur stimulator terkini
v) Mempunyai alat vacum / cupping moden
vi) Mempunyai 3 buah mesin laser akupunktur yang tercanggih
vii) Mempunyai stok jarum akupunktur yang banyak
viii) Mempunyai peralatan sokongan untuk pesakit lumpuh
ix) Mempunyai 3 biji kerusi roda yang canggih
x) Mempunyai peralatan akupunktur yang yang lengkap
xi) Mempunyai 1 Dewan serbaguna
xii) Mempunyai 3 biji skeleton mansusia yang lengkap
xiii) Mempunyai 6 biji model akupunktur dari berbagai ukuran
xiv) Mempunyai 6 poster / Akupunktur Chart yang besar

4.2 Perkhidmatan perpustakaan dan informasi.
Library and information services.

Mempunyai perpustakaan dengan 1,000 biji buku-buku akupunktur China, baik dalam bahasa Inggeris, Melayu dan juga Bahasa China.
Juga mempunyai buku-buku perubatan lain dan enskelopedia
Mempunyai kemudahan 6 biji komputer untuk pelajar-pelajar dan CD Rom perubatan China Akupunktur dari China, USA dan lain-lain.

4.3 Kemudahan makmal.
Laboratory facilities.

Pusat latihan kita berkerjasama dengan makmal-makmal swasta bagi membuta analisa terhadap darah, air kencing, air ludah, E Xay dan sebagainya.

4.4 Kemudahan praktis.
Practice facilities.

Latihan dan pengamalan akupunktur dari Institusi kami dapat melakukan latihan amali di 10 buah pusat-pusat perubatan lain dimerata tempat di Malaysia, baik secara indoor mahupun outdoor.

4.5 Kewangan.
Finances.
Keewangan kami bergantung kepada bayaran pesakit dan juga yuran-yuran pelajar.5 Sistem Pengurusan.
Management system.


5.1 Pengawasan dan pentadbiran.
Governance and administration.

Kolej kami ditadbir oleh sepasukan 10 orang Ahli-Lembaga Lembaga Pegawasan RIMAc yang diketuai oleh Seorang Pengarah dan 9 orang ahli-ahli yang terdiri dari ahli-ahli akupunktur, 8 orang dan 2 orang awam.

5.2 Pengurusan kurikulum.
Curriculum management.

Kurikulum disemak sekurang-kurangnya tiga tahun sekali.
Kurikulum mengikut nomeclature yang ditetapkan oleh Badan akupunktur antarabangsa yang diluluskan oleh WHO

5.3 Rekod akademik.
Academic records.

Semua rekod kemsukan pelajar dan pengamalan dimasukkan kedalam komputer kolej.

5.4 Hal-hal pelajar.
Student affairs.

Hal ehwal pelajar dijaga oleh seorang Pengarah Hal Ehwal Pelajar.
Pelajar-pelajar digalakkan untuk mengadakan hubungan langsung dengan pesakit melalui lawatan kerumah, ke hospital-hospital dan juga magadakan perkhemahan latihan.

5.5 Kakitangan fakulti / akademik.
Faculty / academic staff.
Kami mempunyai 10 pengajar tetap dan 5 orang pengajar sambilan.

Lampiran - Carta.


Disediakan oleh:


Nik Fairuz Hakim Prof Nik Omar
Pendaftar Pengarah

No comments: