Saturday, May 28, 2011

Ucapan dari Menteri Belia dan Sukan, Malaysia
Kata-Kata Aluan Dato Seri Najib Tun Abd Razak
Penaung
Persatuan Pengamal Perubatan Homeopathy Berdaftar Malaysia
Sewaktu Mengiringi
Pasukan Sukarelawan Homeopathy Malaysia ke Afghanistan 1987


Saya mengucapkan tanhiah dan syabas kepada Persatuan Pengamal Perubatan Homeopathy Berdaftar Malaysia kerana telah melantik saya sebagai
Penaung Kehurmat Persatuan ini.

Saya juga merakam penghargaan tinggi kepada persatuan Homeopathy ini kerana sudi menghantar pasukan sukarelawan Homeopathy ke Afghanistan
untuk membantu pelarian-pelarian yang kehilangan rumah tangga kerana peperangan.

Mudah-mudahan dengan sumbangan ahli-ahli pasukan sukarelawan Malaysia ini dapat membantu meringankan beban pelarian tersebut.

Sekian, terima kasih

Dato Sri Najib Tun Abd Razak
Menteri Belia dan Sukan Malaysia 1987.

No comments: